Zurab Azmaiparashvili vs Josif Dorfman

Capablanca mem-A

Azmaiparashvili, Zurab

Born
May 16 1960
Year

Dorfman, Josif

Born
May 01 1952
Year

    Select a player's name to search only within their game archive.